Adjustable Kahuna Big Stick Hydro Blade – Big Stick | 1020200213016 | Kahuna

Kahuna Creations – Adjustable Kahuna Big Stick Hydro Blade – Big Stick
Kahuna Creations introduceert met trots de nieuwe verstelbare Kahuna Stick – The Hydro with GenV Blade!
De Kahuna Verstelbare Land Paddle is het hoogtepunt van 12 jaar ontwikkeling.
Land Paddling is Kahuna’s meest onverschrokken innovatie voor onbeperkt lang boarden. Ruiters gebruiken de Kahuna Big Stick om in zware bochten naar beneden te leunen, of als een landpeddel voor langlaufen en een uitstekende training.
VERSTELBARE KAHUNA GROTE STICK INNOVATIES:

Nieuwe, sterkere, solide as ontworpen met een platte nokzijde, die sterkere prestaties levert en een meer comfortabele grip.
Grotere, ultra-duurzame bewerkte knoppen voor eenvoudigere hoogteaanpassing.
Vooraf geïnstalleerd met nieuwe GenV Road Blade!
Ergonomisch handvat vormt zich perfect naar uw hand.
Bevat de Hawaiiaanse Hono-schildpadden en tribale kunstwerken voor een mooie rit.
Past aan van 4’5 “tot 6 ‘

GENV ROAD BLADE ™ NIEUWE INNOVATIES:

De nieuwe GenV Road Blade heeft het beste ergonomische weggevoel tijdens het peddelen.
Ontworpen met nieuwe ballistische polycarbonaatverbinding voor lichtgewicht sterkte.
GenV Road Blade is ontworpen met een ongelooflijke, nieuwe gepatenteerde Thermo Plastic Elastomer, die zowel een solide, zacht gevoel als duurzaamheid levert.
Prachtig ontworpen voorgevormde lijnen en organische rondingen die bijdragen aan de awesomeness!
10% meer grip op de weg om de levensduur van het blad te verlengen.
Ongeleid (golfvormig) ontwerp voor de soepelste overgang gedurende de hele slag.
Bevochtigingsgaten met variabele afmetingen om de soepelste slag te leveren zonder stoten.
Het GenV-mes is het enige mes dat compatibel is met de Hydro Big Stick.

KAHUNA GROTE STICK-FORMAAT:
Om een Kahuna Big Stick op maat te maken, wil je dat het handvat van de stick zich tussen je kin en bovenkant van je voorhoofd bevindt, terwijl je op een longboard staat. Voor de meeste longboards wordt de rijder ongeveer 3-4 inch of 7,5-10,25 cm langer terwijl hij op het longboard staat. Kahuna Creations longboard hoogtes worden vermeld in de beschrijving voor elk longboard.
EX: Als een rijder 69 inch (5’9 ”) of 175,25 cm op de grond staat en hun longboard 3 inch of 7,5 cm hoog is, zullen ze ongeveer 72 inch (183 ft) of 183 cm op het longboard staan .
 
Kahuna Creations – Adjustable Kahuna Big Stick Hydro w/ Genv Blade 
Kahuna Creations is proud to introduce the new Adjustable Kahuna Stick – The Hydro with GenV Blade!  
The Kahuna Adjustable Land Paddle is the culmination of 12 years of development.  
Land Paddling is Kahuna’s most fearless innovation for no-limits long boarding. Riders use the Kahuna Big Stick to lean into intense downhill turns, or as a land paddle for cross country long boarding and an excellent work out.
 
ADJUSTABLE KAHUNA BIG STICK INNOVATIONS:

New, stronger, solid shaft designed with a flat-ridge side, which delivers stronger  performance as well as a more comfortable grip.  
Bigger, ultra-durable machined buttons for easier height adjustment.
Pre-Installed with New GenV Road Blade!
Ergonomic handle forms perfectly to your hand.
Features the Hawaiian Hono turtles and Tribal artwork for sweet looking ride.
Adjusts from 4’5” to 6’

GENV ROAD BLADE™ NEW INNOVATIONS:

The New GenV Road Blade has the best ergonomic road feel while paddling. 
Engineered with New Ballistic Polycarbonate Compound for lightweight strength.
GenV Road Blade is designed with an incredible, New proprietary Thermo Plastic Elastomer, which delivers both solid, soft feel and durability.
Beautifully designed contoured lines and organic curves which add to the awesomeness!
10% more road grip surface to extend life of the blade.
Undulated (wavelike) design for the smoothest transition throughout the entire stroke.
Variable sized dampening holes to deliver the smoothest stroke with no jarring.
The GenV Blade is the only blade that is compatible with the Hydro Big Stick.

KAHUNA BIG STICK SIZING:
To size a Kahuna Big Stick, you want the handle of the stick to be between your chin and top of your forehead, while standing on a longboard. For most longboards the rider is going to about 3-4 in or 7.5-10.25 cm taller while standing on the longboard. Kahuna Creations longboard heights are listed in the description for each longboard.
EX: If a rider is 69 in (5’9”) or 175.25 cm standing on the ground, and their longboard is 3 in or 7.5 cm high, they will be about 72 in (6 ft) or 183 cm standing on the longboard.

prijs: 99.95  (klik hier voor meer informatie)